header image
Neoficiální informační stránky

Stadec zachránil i crowdfunding

České platformy HitHit, Fondomat, Nakopni mě nebo zahraniční Kickstarter mají jedno společné, všechny realizují činnost zvanou crowdfunding. V nejobyčejnější rovině se jedná o způsob získávání finančních prostředků na zajímavé projekty, produkty či společnosti. Principiálně má velmi blízko k charitě. I zde platí, že finanční příspěvky jsou povětšinou nízkého až symbolického charakteru, a je proto nutné získat velké množství lidí ochotných přispět. Vždy je také dopředu stanovena určitá cílová částka, které se snaží pomocí crowdfundingu dospět a pomoci tak někomu.

Odkdy se přispívá a kdo vlastně přispívá?

V rámci ČR se crowdfunding objevuje někdy na přelomu let 2010 a 2011. Na počátku roku 2012 byly na našem trhu evidovány pouze 2 služby, kterým se navíc příliš nevedlo. Bylo to dáno zejména tím, že projekty byly tematicky nezajímavé a cílová částka byla nerealistická. V průběhu dalších let se ale nové platformy jako např. HitHit z těchto chyb poučily a proto dnes můžeme na internetu vidět propagaci na projekty, které žádají pouze tisíce či desítky tisíc korun.


Přispívat prostřednictvím crowdfundingu může dnes již skoro každý. Předpokladem je, že máte internetové připojení a bankovní účet. Pro projekt je totiž velmi důležitá jeho propagace. Pouze kvalitní propagace zajistí dostatečný finanční příspěvek na projekt. Propagace a ostatně samotná komunikace s jednotlivými přispěvateli je nutná jak před, tak také po dosažení cílové částky. V mnoha případech nabízí tyto startovací platformy možnost ocenit jednotlivé přispěvatele drobnými dárky, přehledy o hospodaření projektu, atd.

Příspěvek není přímou investicí!

Není tomu ovšem povětšinou tak, že když na projekt přispějete byť jakkoliv vysokou finanční částkou, tak se automaticky stanete jeho součástí. Takto se tomu děje pouze u podílového typu crowdfundingu. Mezi další typy potom řadíme: půjčkový, odměnový nebo benefiční. Přičemž benefiční crowdfunding je naprostým opakem podílového. Je založen čistě na altruistickém smýšlení lidí a je velmi oblíbený u neziskových organizací, které se tímto způsobem snaží získat společensky zajímavé projekty. Lidé přispívají, jelikož věří v podstatu a přínos projektu a za svůj příspěvek očekávají pouze svůj dobrý pocit.


icon

kultura

icon

sport

i con

restaurace

icon

o stadecu

icon

další témata