header image
Neoficiální informační stránky

Brno kulturní – systém financování kultury v Brně

Každé město na světě má svoji kulturu. Každé město na světě by se také mělo snažit dbát o svoji kulturu a nenechat ji upadnout. Velkou nespokojenost k úpadku kultury pociťovali obyvatelé města Brna ještě v roce 2010. Naštěstí se situace s příchodem následujícího roku obrátila, a to zejména díky veřejné iniciativě „Brno kulturní“.

Brno kulturní

Město Brno se ocitlo v roce 2010 ve finančních problémech a poznat to mělo být mimo jiné i na příspěvcích pro všechny kulturní organizace. Finanční prostředky se jim měli snížit, a to mnohdy i velmi znatelně. Do úspěšného boje proti tomuto systému financování kultury se postavila iniciativa „Brno kulturní“.


Díky její snaze započal dialog mezi velkým množstvím zúčastněných stran – místní politikové, politikové z celostátní scény, akademici, zástupci veřejného, soukromého i neziskového kulturního sektoru, aj. Všichni se společně dokázali dohodnout na naopak podporujícím systému vzdělávání kultury v Brně, a to především ve formě dotací a víceletých grantů. V tomto se později ukázala největší síla a impulz, které kulturní sektor v Brně potřeboval, aby se odrazil takzvaně ode dna.


Byl zde také vytvořen prostor pro občany Brna, kteří se nyní mohou mnohem více podílet na udržování a následném dalším rozvoji kulturního života ve svém městě a okolí. K jejich velké radosti byl v roce 2013 přijat nový dotační systém, politika města, která se ihned dostala opět pod drobnohled iniciativy „Brno kulturní“. O tři roky později však právě tento nový dotační systém pomohl také Stadecu (BuranTeatr) k získání dalších nemalých finančních prostředků na rekonstrukci celého objektu.


Nápad na získávání peněz pomocí tzv. crowfundingu totiž Stadec získal také díky tomu, že iniciativa „Brno kulturní“ pořádala na počátku roku 2016 seminář na toto téma, neboli jak financovat kulturní projekty. Samotní lidé z BuranTeatru se jej zúčastnili, aby následně mohli svůj projekt rozjet.

Bez ohledu na politiku

Co lidé na iniciativě „Brno kulturní“ oceňují je také to, že ačkoliv po volbách do zastupitelstva města Brna mnozí politikové byli (a dodnes jsou) této iniciativě velmi nakloněni, např. náměstek pro kulturu Matěj Hollan, tak i přesto pořád dohlíží na jejich činnost v oblasti kultury a nebojí se díky mediálním prostředkům upozorňovat široké okolí na jejich chyby nebo „přešlapy“. Upozorňuje na klientelismus či podivné rozhodování komisí, které rozhodují o poskytování dotací z rozpočtu města, apod.


icon

kultura

icon

sport

i con

restaurace

icon

o stadecu

icon

další témata